Tilbud

Såfremt du selv vil/skal betale en reparation giver vi gerne et tilbud.

Tilbud er altid vejledende og vil altid være betinget af at det er muligt at se omfanget af reparationen.

Såfremt det under reparationen kan konstateres at skaden er større end først antaget, og reparationen dermed forventes at blive dyrere, vil du altid blive kontaktet for accept, inden arbejdet fortsættes.

Alle private reparationer skal betales kontant, når bilen afhentes.

Rustgaranti

Vi giver fuld rustgaranti på vort udførte arbejde, såfremt fabrikkens rustbestemmelser for bilen i øvrigt er overholdt.

Reklamation

Vi udfører kun kvalitetsarbejde, og giver derfor 3 års reklamation på vores karrosseriarbejde.